حضور جناب آقای دکتر امیر ناظمی معاون اسبق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجموعه جلسات برنامه‌ریزی رویداد ملی عصرامید در سرای نوآوری و فناوری‌های آموزشی تهران غرب و آشنایی و بازدید وی از بخش‌ها و ظرفیت‌های این نهاد.