دومین دوره رویداد آموزش بازی محور” لیگویشن ” در سرای نوآوری واحد تهران غرب برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب؛ مرحله دوم از سری مسابقات لیگویشن به همت سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب و با
بیشتر بخوانید

بازدید اعضای انجمن علمی مهندسی صنایع و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب از سرای نوآوری

بازدید اعضای انجمن‌های علمی دانشجویی حسابداری و صنایع از سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرباعضای انجمن علمی دانشجویی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب با همراهی مدیر گروه

بیشتر بخوانید