امیدواریم از گوش دادن به این سری از پادکست های سرای نوآوری لذت ببرید!

اجوکست را در کست باکس هم بشنوید!

امیدواریم از گوش دادن به این سری از پادکست های سرای نوآوری لذت ببرید!

اجوکست را در کست باکس هم بشنوید!

اجوکست

اجوکست از کجا آمد؟
هدف اصلی سری پادکست های اجوکست، معرفی سرای نوآوری به دانشجویان می‌باشد.
چرا اجو + کست؟
اجوکست از ادغام دو کلمه education به معنای آموزش و cast بخشی از کلمه پادکست می‌باشد.