برگزاری چهارمین رویداد لینک با محوریت هم افزایی با مدارس سما در حوزه نوآوری دانش آموزی

به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب چهارمین رویداد لینک با محوریت هم افزایی با مدارس سما در حوزه نوآوری دانش آموزی در دفتر معاونت
بیشتر بخوانید

رویداد ملی حل مسئله با محوریت رفع چالش های کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب، به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد واحد تهران غرب ،رویداد ملی حل مسئله با محوریت رفع چالش‏های

بیشتر بخوانید