بازدید معاون آموزشهای عمومی و مهارتی سما استان تهران از سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب

به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب، در روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ریاست مدارس سما استان تهران از سرای نوآوری و فناوری آموزشی تهران غرب بازدید
بیشتر بخوانید

برگزاری رویداد پیوند حوزه حسابداری مالی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب، رویداد پیوند حوزه حسابداری و مالی با هدف توانمندسازی صاحبان ایده های نوین و به هم رسانی فعالان
بیشتر بخوانید

کسب پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های ارگانیک وگیاهی، سازمان غذا ودارو توسط شرکت مستقر در مرکز رشد تهران غرب

شرکت مستقر در مرکز رشد واحد تهران غرب موفق به کسب پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های ارگانیک وگیاهی، سازمان غذا ودارو برای دو محصول خود شد. به گزارش روابط عمومی

بیشتر بخوانید