Slide استارتاپ ویکند چیست ؟

استارتاپ ویکند یک رویداد آموزشی تجربی است.  این نوع رویدادها در سه روز انتهای هفته برگذار میشود.

اولین بار در سال 2007 در ایالت کلرادو آمریکا در شهر بولدر توسط شخصی به نام آندرو هاید برگزار شد و او در ابتدا 70 کارآفرین را جهت برگزاری یک استارتاپ ویکند به طول 54 ساعت دور هم جمع کرد. در ژانویه 2010 مارک نگر و کلینت نلسن مالکیت کامل آن را با کمک مالی از بنیاد کافمن این رویداد را خریدند و به شهر سیاتل نقل مکان کردند. از زمان خرید آن حدود 80 رویداد در کانادا ، آمریکا ، انگلستان و آلمان برگذار کردند.

این رویداد در سطح جهانی توسط برندهای معتبری همچون گوگل ، مایکروسافت، آمازون و… برگزار شد

در این رویداد  شرکت کنندگان زیادی از جمله برنامه نویسان ، مدیران تجاری، ایده پردازان، علاقه مندان به حوزه نوآوری، طراحان گرافیک و…. دور هم جمع میشوند تا در طی رویداد ایده های خود را مطرح و تشکیل گروه بدهند. در استارتاپ ویکند ایده های زیادی مطرح میشود  اما آنچه که بیشترین اهمیت دارد عملیاتی کردن آن ایده است. در این رویداد همگی در یک فضای مشترک جمع شده و به کمک مربیان و منتورهای تخصصی ایده ها را بررسی میکنند.

در پایان رویداد تیم ها، پروژه های خود را به هیئتی از داوران ارائه میدهند.

هدف از برگزاری استارتاپ ویکند آموزش و ترویج کارآفرینی در جهان است . با شرکت در این رویداد ها نحوه ی درست فکر کردن و و پیش بردن ایده در جهت درست را یاد میگیریم و در آنجا با افرادی آشنا میشنویم که میتوانند برای پیشرفت این ایده ها و حتی سرمایه گذاری و عملی کردن آنها به ما کمک کنند.

 

اهداف این رویداد:

۱- تقویت اکوسیستم کارآفرینی از طریق آموزش علمی و عملی افراد مشتاق به راه اندازی کسب و کار شخصی
۲- اجرایی کردن ایده های خود مطابق با اصول علمی کسب و کار
۳- شناسایی و جذب علاقه مندان به حوزه کارآفرینی
۴- توانمند سازی شرکت کنندگان از طریق آموزش مهارت‌های کسب وکار
۵- تشویق به راه اندازی کسب وکارهای نوپا 
۶- ایجاد فضای همکاری و تعامل بین کار آفرینان و افراد علاقه مند به این حوزه
۷- معرفی به سرمایه گذاران حامی

Slide استارتاپ ویکند چیست ؟

استارتاپ ویکند یک رویداد آموزشی تجربی است.  این نوع رویدادها در سه روز انتهای هفته برگذار میشود.

اولین بار در سال ۲۰۰۷ در ایالت کلرادو آمریکا در شهر بولدر توسط شخصی به نام آندرو هاید برگزار شد و او در ابتدا ۷۰ کارآفرین را جهت برگزاری یک استارتاپ ویکند به طول ۵۴ ساعت دور هم جمع کرد. در ژانویه ۲۰۱۰ مارک نگر و کلینت نلسن مالکیت کامل آن را با کمک مالی از بنیاد کافمن این رویداد را خریدند و به شهر سیاتل نقل مکان کردند. از زمان خرید آن حدود ۸۰ رویداد در کانادا ، آمریکا ، انگلستان و آلمان برگذار کردند.

این رویداد در سطح جهانی توسط برندهای معتبری همچون گوگل ، مایکروسافت، آمازون و… برگزار شد

در این رویداد  شرکت کنندگان زیادی از جمله برنامه نویسان ، مدیران تجاری، ایده پردازان، علاقه مندان به حوزه نوآوری، طراحان گرافیک و…. دور هم جمع میشوند تا در طی رویداد ایده های خود را مطرح و تشکیل گروه بدهند. در استارتاپ ویکند ایده های زیادی مطرح میشود  اما آنچه که بیشترین اهمیت دارد عملیاتی کردن آن ایده است. در این رویداد همگی در یک فضای مشترک جمع شده و به کمک مربیان و منتورهای تخصصی ایده ها را بررسی میکنند.

در پایان رویداد تیم ها، پروژه های خود را به هیئتی از داوران ارائه میدهند.

هدف از برگزاری استارتاپ ویکند آموزش و ترویج کارآفرینی در جهان است . با شرکت در این رویداد ها نحوه ی درست فکر کردن و و پیش بردن ایده در جهت درست را یاد میگیریم و در آنجا با افرادی آشنا میشنویم که میتوانند برای پیشرفت این ایده ها و حتی سرمایه گذاری و عملی کردن آنها به ما کمک کنند.

 

اهداف این رویداد:

۱- تقویت اکوسیستم کارآفرینی از طریق آموزش علمی و عملی افراد مشتاق به راه اندازی کسب و کار شخصی
۲- اجرایی کردن ایده های خود مطابق با اصول علمی کسب و کار
۳- شناسایی و جذب علاقه مندان به حوزه کارآفرینی
۴- توانمند سازی شرکت کنندگان از طریق آموزش مهارت‌های کسب وکار
۵- تشویق به راه اندازی کسب وکارهای نوپا 
۶- ایجاد فضای همکاری و تعامل بین کار آفرینان و افراد علاقه مند به این حوزه
۷- معرفی به سرمایه گذاران حامی