به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری واحد تهران غرب، دکتر حاجی پور، رئیس سرای نوآوری در روز دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۶ از مدرسه اختراع بازدید کرد. بر اساس این گزارش رئیس سرای نوآوری و حبیب جلیلی، مدیر مدرسه اختراع و مدیر عامل شرکت هاوا در مورد آموزش های نوین و نحوه همکاری به بحث و تبادل نظر پرداختند.

گروه هنر اندیشه و ارتباط (هاوا) با تکیه بر سوابق علمی، آموزشی و صنعتی خود اعضای خود و با استفاده از ۱۰ سال تجربیات آموزشی بدست آمده در برخی از معتبرترین مدارس تهران مبادرت به ارائه طرح ها، دوره ها، خدمات تخصصی مورد نیاز مراکز آموزشی در حوزه های آموزشی و پژوهشی نموده است؛ همچنین سعی دارد با فرایند پیاده سازی روش های تدریس پژوهش محور و عملگرا موجبات ارتقای متوازن دانش، مهارت و نگرش دانش آموزان را در حوزه های مختلف علمی و عملی فراهم آورد.

گروه هنر اندیشه و ارتباط در پژوهش سرای آسمان رسالت خود را ارائه الگویی پویا و کارآمد جهت کشف استعداد، پرورش توانمندی ها، شکوفایی خلاقیت و توسعه کارآفرینی در نوجوانان و جوانان این مرز و بوم قرار داده است.