به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری واحد تهران غرب، پنجاه و نهمین جلسه کمیته اجرایی رویداد ملی عصر امید دانشگاه آزاد اسلامی در دبیرخانه اجرایی رویداد برگزار شد. در این جلسه دغدغه‌های برگزاری رویداد از جمله سامانه‌ها، پلان نمایشگاه ، ایده‌ها ، گروه‌های شرکت کننده و رویدادها، بررسی، بحث و تبادل نظر انجام شد.