برگزاری جلسات برنامه‌ریزی رویداد ملی عصر امید با حضور سرکارخانم داداندیش رئیس محترم واحد تهران غرب، جناب آقای دکتر حاجی پور رئیس سرای نوآوری تهران غرب، رئیس مرکز رشد واحد و جمعی از اعضای هیات علمی واحد در دبیرخانه اجرایی رویداد.