به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری تهران غرب، درآستانه فرارسیدن سال ۱۴۰۳ و بهار طبیعت، در راستای حفظ ارزشها و سنت کهن ایرانی؛ به همت همکاران سرای نوآوری سفره هفت سین در طبقه همکف برپا شد.

با خوبی ها و بدی ها، هرآنچه که بود؛ برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد،
برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد، سالی دیگر گذشت

روزهایتان بهاری و بهارتان جاودانه باد

سال نو مبارک