با توجه به شرایط فعلی ویرویس کرونا، دورهمی کسب و کاری پیش رو به صورت آنلاین و از طریق لایو اینستاگرام سرای نوآوری خواهد بود.

لطفا صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید :)

با توجه به شرایط فعلی ویرویس کرونا، دورهمی کسب و کاری پیش رو به صورت آنلاین و از طریق لایو اینستاگرام سرای نوآوری خواهد بود.

لطفا صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید 🙂