به مسابقه لاجیک خوش آمدید!

برای شرکت در این مسابقه، حتما ویدیو دستورالعمل این بازی (انتهای همین صفحه) را مشاهده کنید

امیدواریم لذت ببرید!

#نوآورباش

مشاهده راهنمای انجام بازی