به مسابقه بازی با منطق مرحله اول خوش آمدید!

برای شرکت در این مسابقه، حتما ویدیو دستورالعمل این بازی (انتهای همین صفحه) را مشاهده کنید

امیدواریم لذت ببرید!

#نوآورباش

مشاهده راهنمای انجام بازی

به مسابقه بازی با منطق مرحله دو خوش آمدید!

امیدواریم لذت ببرید!

#نوآورباش