بازدید رئیس واحد تهران شمال از سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب

به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری واحد تهران غرب، دکتر خالدی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با هدف آشنایی با فعالیتهای سرای نوآوری و فناوری های اموزشی تهران

بیشتر بخوانید

بازدید جناب آقای دکتر عطارزاده مدیر کل محترم توسعه شبکه علمی هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی از سرای نوآوری و فناوری¬های آموزشی واحد تهران غرب

روز دوشنبه مورخ چهارم اسفندماه ۱۳۹۹ جناب آقای دکتر عطارزاده مدیر کل محترم توسعه شبکه علمی هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی از سرای نوآوری و فناوری‌های آموزشی واحد تهران غرب بازدید

بیشتر بخوانید
  • 1
  • 2