رویداد ملی حل مسئله با محوریت رفع چالش های کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب، به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد واحد تهران غرب ،رویداد ملی حل مسئله با محوریت رفع چالش‏های

بیشتر بخوانید

لیگ فیفا

اولین لیگ فیفا در سرای نوآوری دعوتید به اولین لیگ فیفا سرای نوآوری با حضور اساتیدشرکت های مستقر در سرا و مرکز رشدکارمندان دانشگاه آزاد تهران غربدانشجویان دانشگاه آزاد تهران

بیشتر بخوانید
  • 1
  • 2