به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری وفناوری های آموزشی دکتر پروین داداندیش رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ از غرفه سرای نوآوری بازدید کرد و در