سری مسابقات لیگویشن رویدادی در حوزه سرگرمی و نوآوری است که توسط سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب برگزار می‌شود. هدف آن آشنا کردن افراد و دانشجویان علاقمند