دکتر داداندیش رئیس دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد تهران غرب: صندوق پژوهش نوآفرین می‌تواند ‌کمک شایانی به رشد ‌شکوفایی سرای نوآوری واحد تهران غرب کند.صندوق پژوهش نوآفرین علاوه بر ارائه خدمت