به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور روز سه شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۸ در حاشیه افتاح نمایشگاه اینوتکس از غرفه