دکتر داداندیش رئیس دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد تهران غرب: صندوق پژوهش نوآفرین می‌تواند ‌کمک شایانی به رشد ‌شکوفایی سرای نوآوری واحد تهران غرب کند.
صندوق پژوهش نوآفرین علاوه بر ارائه خدمت به سرای نوآوری و فناوری واحد تهران غرب می‌تواند راه را برای ایجاد طرح‌های آتی هموار کرده و ‌کمک شایانی به رشد ‌شکوفایی این مرکز کند.

دکتر ضرغامی، قائم مقام معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب: در زمینه هدایت استارت‌آپ‌ها می‌تواند الگویی برای دانشگاه‌های آزاد سراسر کشور باشد.
دانشگاه آزاد واحد تهران غرب به‌عنوان واحد پیشرو در زمینه هدایت استارت‌آپ‌ها می‌تواند الگویی برای دانشگاه‌های آزاد اسلامی سراسر کشور باشد.

دکتر حاجی‌پور رئیس سرای نوآوری و فناوری های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب: بررسی دغدغه‌های سرای نوآوری، توسعه زیست‌بوم و آموزش فناورانه از اهداف تفاهم‌نامه است.
هدف از امضای این تفاهم‌نامه بررسی دغدغه‌های سرای نوآوری، توسعه زیست‌بوم و آموزش فناورانه است.