طی رویدادی که در دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد تهران غرب با نام “صدرا ۲” در روزهای ۵ و ۶ خرداد ماه ۱۴۰۳ برگزار شد، شرکت‌های مختلفی حضور داشتند. شرکت‌هایی