به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری تهران غرب، مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب پس از دوسال و نیم تلاش روز افزون در راستای ارتقای ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود، در اکوسیستم نوآوری توانست جایگاه خود را از سطح سوم مراکز رشد ارتقا داده و در سطح بندی امسال موفق به کسب سطح یک بشود.
بر اساس نتایج ارزیابی ها، تعداد مراکز رشد سطح یک و دو دانشگاه با یک افزایش ۱۰۰ درصدی به ۵۰ مرکز رسیده است.
مرکز رشد واحد تهران غرب دارای ۴ هسته فناور،۱۲ واحد فناور،۲ واحد دانش بنیان می باشد.