به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب، رویداد پیوند حوزه حسابداری و مالی با هدف توانمندسازی صاحبان ایده های نوین و به هم رسانی فعالان و توسعه دهندگان کسب و کار، با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب در روز دوشنبه ۲۵ بهمن ماه در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد. در این رویداد دکتر ملکی فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، دکتر داداندیش ریاست دانشگاه آزاد واحد تهران غرب، دکتر حاجی پور رئیس سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب و ۸ تیم از تیم های نهایی رویداد ملی استارت آپ ویکند حضور داشتند.
در این رویداد تیم های شرکت کننده، در حضور شتاب دهنده ها وحاضرین به ارائه ایده های خود پرداختند و در حین برگزاری رویداد، یکی از تیم ها دانشجو پور همدانی از واحد تهران غرب؛ موفق به عقد قرارداد با یکی از شتاب دهنده های مستقر در سرای نوآوری واحد تهران غرب شد و تیم های دیگر نیز با هدف اتصال به شتاب دهنده ها به ارائه ایده ها پرداختند و به سوالات حضار و شتاب دهنده ها پاسخ دادند.

به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب، رویداد پیوند حوزه حسابداری و مالی با هدف توانمندسازی صاحبان ایده های نوین و به هم رسانی فعالان و توسعه دهندگان کسب و کار، با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب در روز دوشنبه ۲۵ بهمن ماه در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد. در این رویداد دکتر ملکی فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، دکتر داداندیش ریاست دانشگاه آزاد واحد تهران غرب، دکتر حاجی پور رئیس سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب و ۸ تیم از تیم های نهایی رویداد ملی استارت آپ ویکند حضور داشتند.
در این رویداد تیم های شرکت کننده، در حضور شتاب دهنده ها وحاضرین به ارائه ایده های خود پرداختند و در حین برگزاری رویداد، یکی از تیم ها دانشجو پور همدانی از واحد تهران غرب؛ موفق به عقد قرارداد با یکی از شتاب دهنده های مستقر در سرای نوآوری واحد تهران غرب شد و تیم های دیگر نیز با هدف اتصال به شتاب دهنده ها به ارائه ایده ها پرداختند و به سوالات حضار و شتاب دهنده ها پاسخ دادند.