امضای تفاهم نامه همکاری مشترک سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب و گروه هنر و اندیشه و ارتباط (هاوا)

به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری، تفاهم نامه مشترک سرای نوآوی و فناوری های آموزشی واحد تهران غرب و گروه هنر و اندیشه و ارتباط (هاوا) امضا شد.براساس این گزارش،

بیشتر بخوانید

آغاز همکاری سرای نوآوری و فناوری های آموزشی واحد تهران غرب با مدرسه اختراع

به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری واحد تهران غرب، دکتر حاجی پور، رئیس سرای نوآوری در روز دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۶ از مدرسه اختراع بازدید کرد. بر اساس این گزارش رئیس سرای

بیشتر بخوانید