رویداد دورهمی های کسب و کاری هر هفته دوشنبه به میزبانی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب برگزار می‌شود . هر هفته در این دورهمی‌های کسب و کاری