اولین جلسه : کارگاه ذهن آگاهی و تنظیم هیجان من به افکاری که در ذهنم تولید میشود آگاهی دارم و میتوانم آن را تنظیم کنم …▪️ زمان :جمعه ۱۴۰۰/۰۳/۰۷از ساعت