تفاهم ‌نامه همکاری‌های مشترک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب به نمایندگی دکتر محمد نریمانی راد ریاست محترم واحد با شرکت نوآوران بوم گستر امید به نمایندگی آقای دکتر محمدعلی بخشی زاده مدیر عامل و آقای مهندس حسین مقدسی حاجی آبادی عضو هیات مدیره شرکت مذکور به امضاء طرفین رسید.

 

تفاهم همکاری مشترک واحد تهران غرب با شرکت نوآوران بوم گستر امید

 

به گزارش روابط عمومی واحد، با استعانت از درگاه خداوند متعال در سال “جهش تولید با مشارمت مردم” و در راستای تحقق سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی و با هدف توسعه کارافرینی و کسب و کار نوآورانه در خصوص حمایت از تولید داخل، توسعه اشتغال و رفع فقر و همچنین پیرو سیاست های ابلاغی کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قوانین توسعه کشور به منظور گسترش همکاری ها و بهرمندی از ظرفیت ها و توانمندی های مشترک فیمابین و استفاده از ظرفیت های موجود، تفاهم ‌نامه همکاری‌های مشترک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب به نمایندگی دکتر محمد نریمانی راد ریاست محترم واحد با شرکت نوآوران بوم گستر امید به نمایندگی آقای دکتر محمدعلی بخشی زاده مدیر عامل و آقای مهندس حسین مقدسی حاجی آبادی عضو هیات مدیره شرکت مذکور به امضاء طرفین رسید.

 

تفاهم همکاری مشترک واحد تهران غرب با شرکت نوآوران بوم گستر امید