تقدیر از دکتر وحید حاجی‌پور به عنوان رییس برتر سرای نوآوری

دومین سالگرد تأسیس صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و تقدیر از همراهان صندوق در استان‌ها با حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد. دکتر طهرانچی

بیشتر بخوانید