دانشگاهی دیگر – فناوری آموزشی چگونه می‌تواند زیست بوم نوآوری دانشگاه بسازد؟

دکتر حاجی پور، ریاست محتر سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب، در مقاله‌ایی در ماهنامه شهریور ماه پیوست، به بررسی نقش فناوری های آموزشی در تشکیل زیست بوم

بیشتر بخوانید

تقدیر از دکتر وحید حاجی‌پور به عنوان رییس برتر سرای نوآوری

دومین سالگرد تأسیس صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و تقدیر از همراهان صندوق در استان‌ها با حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد. دکتر طهرانچی

بیشتر بخوانید