بازدید معاون آموزشهای عمومی و مهارتی سما استان تهران از سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب

به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب، در روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ریاست مدارس سما استان تهران از سرای نوآوری و فناوری آموزشی تهران غرب بازدید
بیشتر بخوانید

برگزاری رویداد پیوند حوزه حسابداری مالی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب، رویداد پیوند حوزه حسابداری و مالی با هدف توانمندسازی صاحبان ایده های نوین و به هم رسانی فعالان
بیشتر بخوانید