سرای نوآوری تهران غرب به همراه شرکت گیگاپرداز پارس، دوره‌های سری رباتیک ویژه دانش آموزان را در روزهای پنج شنبه به صورت هفتگی در ۸ جلسه از ساعت ۸ الی ۱۳ برگزار کرد،

مشاهده گزارش تصویری دوره آی مِک: