معاون تحقیقات فنآوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی جناب آقای دکتر مشکینی طی ابلاغی اعلام نمودند، مرکز رشد واحد تهران غرب در سال ۱۴۰۳ نیز موفق به حفظ سطح یک در سطح بندی وضعیت عملکردی مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی که در ۳ شاخص کمی، کیفی و مالی صورت گرفته، شده است، لازم به توضیح است این مرکز از سال۱۴۰۱ از سطح ۳ به سطح ۱ ارتقا یافته است و علاوه بر کسب این شاخص در مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی موفق به کسب مجوز سطح یک از وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز شده است و کلیه حمایت های مراکز رشد دانشگاه های سراسری را دارا می باشد.

به نقل از خانم دکتر احدیان پور مدیر محترم مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب: مراکز رشد در زیست بوم آموزشی دانشجویان با هدف فارغ التحصیل کردن یک شرکت به جای یک فرد از دانشگاه ایجاد شده است. مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب با هدف ایجاد و توسعه بسترهای لازم جهت ترویج تفکر خلاق ، ایده پردازی و توسعه فرهنگ نوآوری در کشور و در نتیجه تحقق کارآفرینی مبتنی بر نوآوری ، حمایت و توانمندسازی دانشجویان ، متخصصان و اساتید به منظور تحقق رونق اقتصادی دانش بنیان و درنتیجه امکان تولید ثروت از دانش و فناوری تاسیس شده است و به لطف خدا و حمایت های همیشگی ریاست محترم واحد جناب آقای دکتر نریمانی راد و هیأت رئیسه محترم امید است با تربیت کارآفرینان در زیست بوم فناوری بتوانیم نقش موثری در راستای تحقق اهداف سند تحول و تعالی دانشگاه، کلان بسته توسعه فناوری، نوآوری و کارآفرینی و از طرفی کاهش ریسک های مالی و ورشکستگی در سال های اولیه تاسیس واحدهای فنآور نوپا و تقویت کارآمادگی گام ایفا نماییم.