به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب اولین رویداد از سری رویدادهای لینک با هدف برقراری ارتباط موثر بازیگران زیست بوم نوآوری و فناوری تهران غرب در روز شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ در سرای نوآوری برگزار شد.
بر اساس این گزارش، در این رویداد که در راستای تحقق اهداف مراکز نوآوری و ایفای نقش شبکه سازی میان هسته ها و واحدهای فناور برگزار شد، ۱۳ شرکت مستقر در سرای نوآوری و مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب به صورت حضوری و مجازی شرکت کردند. این لینک با حضور دکتر داداندیش، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، دکتر حاجی پور رئیس سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب، دکتر زارع، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، و نمایندگان شرکتهای مستقر در سرای نوآوری و مرکز رشد واحد تهران غرب به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
در ابتدای این برنامه، دکتر حاجی پور رئیس سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب ضمن تشکر از حضور نمایندگان شرکت‌ها خاطر نشان کرد: یکی از اهداف مهم مراکز نوآوری برقراری ارتباط و لینک بین بازیگرانی است که در زیست‌بوم نوآوری و فناوری فعالیت می کنند چرا که رشد و هم افزایی فعالیت‌های مراکز نوآوری وابسته به شرکت‌ها و واحدهای فناوری است که در این مراکز مستقر هستند. ایشان با تاکید بر هدف اصلی رویداد لینک افزود: در سرای نوآوری ما شرکتهایی را با حوزه تخصصی فناوری-های آموزشی دور هم جمع کرده ایم و مرکز رشد واحد نیز در این مسیر هم به دنبال رشد و خلق هسته های جدید در حوزه تخصصی سرای نوآوری است و هم اینکه با ارزیابی مستمر هسته های فناور، مسیری برای ورود به حوزه های کسب و کاری دیگر را ترسیم نماید.
در این رویداد که لینک اول نامیده شده، سرای نوآوری تهران غرب میزبان شرکت‌ها و هسته هایی بود که در سرای نوآوری و مرکز رشد واحد تهران مستقر هستند تا با ایجاد هم افزایی بیشتر و بررسی حوزه های فعالیت و نوع خدمات مشترک، مسیرهای ارتباطی جدیدی خلق شود. در ادامه برنامه نیز، نمایندگان شرکت ها توضیح کوتاهی در زمینه فعالیت ها و تجاربی که از شروع کسب و کار خود تا به امروز داشتند ارایه کرده تا شناخت بهتری از موجودیت های این زیست بوم برای هر یک از بازیگران آن فراهم گردد.
در این رویداد شرکت های کیمیا توسعه تاس، رادوین، اسکولیپ، آیشن، لایو نگاه مستقر در سرای نوآوری و شرکت¬های ری موج، امید صنعت ایرانیان، فنون آردا سبز، زیبا سلامت ماندگار، رسانه صبح امید، ارمغان تازه سالم، مستقر در مرکز رشد واحد تهران غرب حضور داشتند.

به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب اولین رویداد از سری رویدادهای لینک با هدف برقراری ارتباط موثر بازیگران زیست بوم نوآوری و فناوری تهران غرب در روز شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ در سرای نوآوری برگزار شد.
بر اساس این گزارش، در این رویداد که در راستای تحقق اهداف مراکز نوآوری و ایفای نقش شبکه سازی میان هسته ها و واحدهای فناور برگزار شد، ۱۳ شرکت مستقر در سرای نوآوری و مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب به صورت حضوری و مجازی شرکت کردند. این لینک با حضور دکتر داداندیش، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، دکتر حاجی پور رئیس سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب، دکتر زارع، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، و نمایندگان شرکتهای مستقر در سرای نوآوری و مرکز رشد واحد تهران غرب به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
در ابتدای این برنامه، دکتر حاجی پور رئیس سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب ضمن تشکر از حضور نمایندگان شرکت‌ها خاطر نشان کرد: یکی از اهداف مهم مراکز نوآوری برقراری ارتباط و لینک بین بازیگرانی است که در زیست‌بوم نوآوری و فناوری فعالیت می کنند چرا که رشد و هم افزایی فعالیت‌های مراکز نوآوری وابسته به شرکت‌ها و واحدهای فناوری است که در این مراکز مستقر هستند. ایشان با تاکید بر هدف اصلی رویداد لینک افزود: در سرای نوآوری ما شرکتهایی را با حوزه تخصصی فناوری-های آموزشی دور هم جمع کرده ایم و مرکز رشد واحد نیز در این مسیر هم به دنبال رشد و خلق هسته های جدید در حوزه تخصصی سرای نوآوری است و هم اینکه با ارزیابی مستمر هسته های فناور، مسیری برای ورود به حوزه های کسب و کاری دیگر را ترسیم نماید.
در این رویداد که لینک اول نامیده شده، سرای نوآوری تهران غرب میزبان شرکت‌ها و هسته هایی بود که در سرای نوآوری و مرکز رشد واحد تهران مستقر هستند تا با ایجاد هم افزایی بیشتر و بررسی حوزه های فعالیت و نوع خدمات مشترک، مسیرهای ارتباطی جدیدی خلق شود. در ادامه برنامه نیز، نمایندگان شرکت ها توضیح کوتاهی در زمینه فعالیت ها و تجاربی که از شروع کسب و کار خود تا به امروز داشتند ارایه کرده تا شناخت بهتری از موجودیت های این زیست بوم برای هر یک از بازیگران آن فراهم گردد.
در این رویداد شرکت های کیمیا توسعه تاس، رادوین، اسکولیپ، آیشن، لایو نگاه مستقر در سرای نوآوری و شرکت¬های ری موج، امید صنعت ایرانیان، فنون آردا سبز، زیبا سلامت ماندگار، رسانه صبح امید، ارمغان تازه سالم، مستقر در مرکز رشد واحد تهران غرب حضور داشتند.

IMG-20210731-WA0064
IMG-20210731-WA0080
IMG-20210731-WA0079
IMG-20210731-WA0056
IMG-20210731-WA0068