به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی روز یکشنبه مورخ سوم بهمن ماه ۱۴۰۰ جناب آقای دکتر بهزادی پور مدیر کل محترم سرای های نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی از سرای نوآوری و فناوری‌های آموزشی واحد تهران غرب بازدید به عمل آوردند. در این بازدید دکتر حاجی پور رئیس سرای نوآوری و دکتر عاشوری فر و دکتر اسفندیار مدیران محترم حوزه فناوری و نوآوری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد، دکتر معیری عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران غرب حضور داشتند.
بر اساس این گزارش در ابتدای جلسه ضمن معرفی ظرفیت های موجود در سرای نوآوری تهران غرب، در خصوص فرآیند جذب استارت آپ های حوزه تکنولوژی آموزشی، رویدادهای برگزار شده و برنامه ریزی شده سرای نوآوری صحبت و در ادامه در خصوص مسائل مربوط به نحوه همکاری واحد های دانشگاه آزاد اسلامی با سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب به بحث و تبادل نظر پرداختند .

در انتها بازدیدی از واحد های فناور مستقر در سرای نوآوری به عمل آمد.