رویداد ملی حل مسئله با محوریت رفع چالش های کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

اداره کل ایجاد و توسعه آموزشهای فناوری و خلاقیت دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب در راستای تحقق اهداف دانشگاه های کارآمد نسل

بیشتر بخوانید