همایش منابع انسانی ۱۴۰۰ – چالش‌های منابع انسانی در عصر کرونا

انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد تهران غرب تقدیم می‌کند: سخنرانان:🔸مژده نظری – سرپرست منایع انسانی گروه زر🔹مهدی نژادرسولی – سرپرست منابع انسانی گروه گلستان🔸علی بزرگی امیری – دانشیار دانشگاه

بیشتر بخوانید

سری مسابقات لگویشن

سری مسابقات لیگویشن رویدادی در حوزه سرگرمی و نوآوری است که توسط سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب برگزار می‌شود. هدف آن آشنا کردن افراد و دانشجویان علاقمند

بیشتر بخوانید