به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری واحد تهران غرب، دکتر صدری مهر، قائم مقام پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در زمان برگزاری نمایشگاه اینوتکس از غرفه سرای نوآوری