به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری واحد تهران غرب، دکتر صدری مهر، قائم مقام پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در زمان برگزاری نمایشگاه اینوتکس از غرفه سرای نوآوری و فناوری‌های آموزشی تهران غرب بازدید کرد. بر اساس این گزارش دکتر صدری مهر در زمان بازدید از غرفه سرای نوآوری گفت: سرای نوآوری واحد تهران غرب، با توجه به متفاوت بودن حوزه فعالیتی که دارد عملکرد فوق العاده‌ای داشته است. در نمایشگاه اینوتکس برخی از شتابدهنده‌ها و مراکز علمی و فناوری با سابقه‌ی چند ساله‌ در این اکوسیستم، حضور دارند ولی سرای نوآوری تهران غرب با سابقه‌ای چند ماهه در سطح بالاتری نسبت به این مراکز قرار دارد. قائم مقام پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ضمن اشاره به حوزه فعالیت سرای نوآوری واحد تهران غرب افزود: این سرای نوآوری، حوزه فعالیت بسیار درستی را انتخاب کرده است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود. امروز نه تنها خود آموزش فناوری دارد بلکه فناوری هم آموزش دارد. گفتنی است، نمایشگاه اینوتکس با هدف تلاقی سه عنصر برتر زیست بوم نوآوری و فناوری از ۲۸ الی ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ در پارک علم و فناوری پردیس برگزار گردید.