به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۹ در بازدید از نمایشگاه اینوتکس از غرفه سرای نوآوری و فناوری های آموزشی بازدید کرد.
در این بازدید دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناودی رئیس جمهور، دکتر وحید حاجی پور، رئیس سرای نوآوری و جمعی از خبرنگاران ایشان را همراهی کردند