حضور ۴ شرکت دانش بنیان واحد تهران غرب در بیست‌وچهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری واحد تهران غرب، سرای نوآوری و مرکز رشد این واحد دانشگاهی با محصولات ۴ شرکت دانش بنیان و خلاق مستقر در این مراکز در

بیشتر بخوانید

بازدید معاون آموزشهای عمومی و مهارتی سما استان تهران از سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب

به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب، در روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ریاست مدارس سما استان تهران از سرای نوآوری و فناوری آموزشی تهران غرب بازدید به عمل آورد‌.

بر اساس این گزارش جلسه ای مشترک بین جناب آقای دکتر حاجی پور رئیس سرای نوآوری تهران غرب، سرکار خانم دکتر حشمتیان معاون آموزشهای عمومی و مهارتی سما استان تهران، سرکار خانم دکتر احدیان سرپرست مرکز رشد تهران غرب برگزار شد؛ که در آن موضوعات مختلفی جهت همکاری های مشترک بین سرای نوآوری و مجموعه این مدارس در راستای برگزاری رویدادهایی مشترک در حوزه نوآوری دانش آموزی، شبکه سازی با شرکتهای مستقر در سرای نوآوری در راستای توسعه حوزه نوآوری دانش آموزی مطرح شد.
در انتهای جلسه بازدیدی از شرکت های مستقر در سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب، در روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ریاست مدارس سما استان تهران از سرای نوآوری و فناوری آموزشی تهران غرب بازدید
بیشتر بخوانید