برگزاری چهارمین رویداد لینک با محوریت هم افزایی با مدارس سما در حوزه نوآوری دانش آموزی

به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب چهارمین رویداد لینک با محوریت هم افزایی با مدارس سما در حوزه نوآوری دانش آموزی در دفتر معاونت
بیشتر بخوانید

بازدید نمایندگان حوزه فناوری و نوآوری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از سرای نوآوری

به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب، در روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ سرای نوآوری و فناوری آموزشی تهران غرب میزبان نمایندگان حوزه فناوری و نوآوری دانشگاه
بیشتر بخوانید