تو این مرحله از لیگویشن قراره که خودت رو بهتر بشناسی!  

فقط به چند نکته زیر توجه کنید:

  • برای هر سوال توی این بخش گزینه هایی وجود داره!
  • امتیاز ها از 1 تا 5 متغیر هستند.
  • آیا ممکنه دوتا از گزینه‌ها امتیاز یکسان داشته باشند؟ بله، ممکنه
  • در نهایت متناسب با امتیازی که بدست آوردید، تحیلی از تیپ و مدل شخصیتی خودتون میخونید و راجع به شغل هایی که مناسب شما هستند اطلاعاتی بدست می آورید.
امیدواریم لذت ببرید! #نوآورباش

تو این مرحله از لیگویشن قراره که خودت رو بهتر بشناسی!  

فقط به چند نکته زیر توجه کنید:

  • برای هر سوال توی این بخش گزینه هایی وجود داره!
  • امتیاز ها از ۱ تا ۵ متغیر هستند.
  • آیا ممکنه دوتا از گزینه‌ها امتیاز یکسان داشته باشند؟ بله، ممکنه
  • در نهایت متناسب با امتیازی که بدست آوردید، تحیلی از تیپ و مدل شخصیتی خودتون میخونید و راجع به شغل هایی که مناسب شما هستند اطلاعاتی بدست می آورید.
امیدواریم لذت ببرید! #نوآورباش