به مسابقه لاجیک خوش آمدید!  

برای شرکت در مسابقه ششم از لیگویشن 2، حتما ویدیو دستورالعمل این بازی (انتهای همین صفحه) را مشاهده کنید  

قوانین

  • این بازی در مجموع 30 امتیاز دارد که بخشی از این امتیاز برای پاسخ های صحیح و بخشی هم برای سرعت عمل شما در نظر گرفته شده!

امیدواریم لذت ببرید!

#نوآورباش

به مسابقه لاجیک خوش آمدید!  

برای شرکت در مسابقه ششم از لیگویشن ۲، حتما ویدیو دستورالعمل این بازی (انتهای همین صفحه) را مشاهده کنید  

قوانین

  • این بازی در مجموع ۳۰ امتیاز دارد که بخشی از این امتیاز برای پاسخ های صحیح و بخشی هم برای سرعت عمل شما در نظر گرفته شده!

امیدواریم لذت ببرید!

#نوآورباش