مبانی امنیت در سیستم های کامپیوتری و شبکه ها (Security Plus)

این دوره یکی از دوره های استاندارد و رسمی از سری دوره های موسسه CompTIA بوده که در آن مقدمات و مبانی امنیت در سیستم های کامپیوتری و شبکه ها آموزش داده می شود. از آنجایی که امروزه فناوری اطلاعات به یکی از ارکان مهم زندگی انسانها در همه حوزه ها و یکی از شاخص های توسعه در کشورها مطرح است، نیاز به حفظ امنیت این زیرساختها که شریانهای حیاتی در کشورها را بر عهده دارد روز به روز بیشتر احساس می شود. برای ورود به دنیای پرچالش و هیجان انگیز امنیت، این دوره یکی از بهترین گزینه هاست. چرا که هم با مفاهیم علمی و آکادمیک امنیت را فرا خواهید گرفت، هم با مثال های عملی و واقعی با پیاده سازی برخی از آنها نیز آشنا خواهید شد.

مخاطبان دوره:

  • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  • کارشناسان شبکه و امنیت
  • مدیران فناوری اطلاعات و مشاوران امنیت
  • علاقه مندان به ورود به دنیای امنیت شبکه

پیش نیاز:

آشنایی با مبانی کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری یا دوره Network Plus

سرفصل های دوره:

Attacks, Threats and Vulnerabilities

Focusing on more threats, attacks, and vulnerabilities on the Internet from newer custom devices that must be mitigated, such as IoT and embedded devices, newer DDoS attacks, and social engineering attacks based on current events.

SECURITY

Architecture and Design

Includes coverage of enterprise environments and reliance on the cloud, which is growing quickly as organizations transition to hybrid networks.

HARDWARE & NETWORK TROUBLESHOOTING

Implementation

Expanded to focus on administering identity, access management, PKI, basic cryptography, wireless, and end-to-end security.

OPERATING SYSTEMS

Operations and Incident Response

Covering organizational security assessment and incident response procedures, such as basic threat detection, risk mitigation techniques, security controls, and basic digital forensics.

SOFTWARE TROUBLESHOOTING

Governance, Risk and Compliance

Expanded to support organizational risk management and compliance to regulations, such as PCI-DSS, SOX, HIPAA, GDPR, FISMA, NIST, and CCPA.

طول دوره:

30 ساعت به صورت مجازی

مبانی امنیت در سیستم های کامپیوتری و شبکه ها (Security Plus)

این دوره یکی از دوره های استاندارد و رسمی از سری دوره های موسسه CompTIA بوده که در آن مقدمات و مبانی امنیت در سیستم های کامپیوتری و شبکه ها آموزش داده می شود. از آنجایی که امروزه فناوری اطلاعات به یکی از ارکان مهم زندگی انسانها در همه حوزه ها و یکی از شاخص های توسعه در کشورها مطرح است، نیاز به حفظ امنیت این زیرساختها که شریانهای حیاتی در کشورها را بر عهده دارد روز به روز بیشتر احساس می شود. برای ورود به دنیای پرچالش و هیجان انگیز امنیت، این دوره یکی از بهترین گزینه هاست. چرا که هم با مفاهیم علمی و آکادمیک امنیت را فرا خواهید گرفت، هم با مثال های عملی و واقعی با پیاده سازی برخی از آنها نیز آشنا خواهید شد.

مخاطبان دوره:

  • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  • کارشناسان شبکه و امنیت
  • مدیران فناوری اطلاعات و مشاوران امنیت
  • علاقه مندان به ورود به دنیای امنیت شبکه

پیش نیاز:

آشنایی با مبانی کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری یا دوره Network Plus

سرفصل های دوره:

Attacks, Threats and Vulnerabilities

Focusing on more threats, attacks, and vulnerabilities on the Internet from newer custom devices that must be mitigated, such as IoT and embedded devices, newer DDoS attacks, and social engineering attacks based on current events.

SECURITY

Architecture and Design

Includes coverage of enterprise environments and reliance on the cloud, which is growing quickly as organizations transition to hybrid networks.

HARDWARE & NETWORK TROUBLESHOOTING

Implementation

Expanded to focus on administering identity, access management, PKI, basic cryptography, wireless, and end-to-end security.

OPERATING SYSTEMS

Operations and Incident Response

Covering organizational security assessment and incident response procedures, such as basic threat detection, risk mitigation techniques, security controls, and basic digital forensics.

SOFTWARE TROUBLESHOOTING

Governance, Risk and Compliance

Expanded to support organizational risk management and compliance to regulations, such as PCI-DSS, SOX, HIPAA, GDPR, FISMA, NIST, and CCPA.

طول دوره:

۳۰ ساعت به صورت مجازی