سرای نوآوری و فناوریهای آموزشی، مرکز رشد واحد تهران غرب با همکاری واحد فناور کانورژن برگزار می کند:
فرصتهای شغلی در بازار دیجیتال مارکتینگ
مدرس: مسعود فهیم نژاد
زمان: چهارشنبه ۹ اسفند
 ساعت ۹ الی ۱۱ صبح
جهت ثبت نام نام و نام خانوادگی، شماره تماس و کدملی خود را به آیدی تلگرام زیر ارسال فرمایید:
@Mkn8191
مکان: سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب به نشانی بلوار سیمون بولیوار – خیابان سرحدی(مخابرات) – کوچه میخک