به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب اولین رویداد سفیران کوشا با محوریت بازاریابی محصولات شرکت همیار مکانیک کوشا از تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۰ به مدت دو روز در محل سرای نوآوری برگزار شد.
بر اساس این گزارش در روز اول رویداد، شرکت کنندگان با حضور در محل سرای نوآوری پس از برگزاری جلسه شرح طرح رویداد و مدل همکاری با شرکت، کلاس های آشنایی مبانی بازاریابی و آشنایی با همیار مکانیک کوشا و رویکرد های بازاریابی محصولات توانبخشی برای شرکت کنندگان تشکیل گردید.
در دومین روز با حضور در شرکت مربوطه شرکت کنندگان با محصولات و خدمات شرکت آشنا و دوره آشنایی با مفاهیم تکمیلی بازاریابی گذرانند.
گفتنی است در این رویداد ۴۶ نفر شرکت و در ارزيابی نهایی ۶ نفر پذیرفته شدند.

به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب اولین رویداد سفیران کوشا با محوریت بازاریابی محصولات شرکت همیار مکانیک کوشا از تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۰ به