سرای نوآوری و فناوری‌های آموزشی واحد تهران غرب؛ انعقاد ۵ تفاهمنامه و امضا ۹ قرارداد با طعم نوآوری و فناوری

به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری به نقل از روابط عمومی معاونت تحقیقات، فناوری و نواوری دانشگاه آزاد اسلامی؛ دکتر وحید حاجی پور رئیس سرای نوآوری و فناوری های آموزشی

بیشتر بخوانید