به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری واحد تهران غرب، دکتر حاجی پور، رئیس سرای نوآوری در روز دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۶ از مدرسه اختراع بازدید کرد. بر اساس این گزارش رئیس سرای