جلسه مشترک بین جناب آقای احمد رشوند، مدیرعامل محترم شرکت ارزش آفرین چناران و جناب آقای حاجی پور رئیس سرای نوآوری تهران غرب به منظور ارزش‌گذاری شرکت‌ها و استارتاپ‌های مستقر در سرا و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین این دو نهاد، برگزار گردید.