به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب دومین رویداد لینک با محوریت آشنایی با خدمات و فرایند‌های صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاداسلامی در سرای نوآوری برگزار شد.

بر اساس این گزارش، ۱۵ شرکت مستقر در سرای نوآوری و مرکز رشد واحد تهران غرب به صورت حضوری شرکت کردند.
این رویداد با حضور دکتر داداندیش، رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب مهندس غلامزاده، رئیس محترم صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی دکتر حاجی پور، رئیس محترم سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب دکتر پیشگر، معاونت فرهنگی دانشجویی دکتر بابایی، معاونت آموزشی دکتر زارع، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب و مسئولین صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی به صورت حضوری انجام شد.

دکتر حاجی پور ضمن تشکر از حضور مسئولین صندوق پژوهش و فناوری و شرکت‌های حاضر در رویداد خاطرنشان‌کرد: صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان موجودیتی مستقل اقدامات بسیار ارزشمندی را در حوزه پژوهش و فناوری در دستور کار خود قرار داده است.
ما در تلاشیم در کنار شرکت‌هایی که زیست‌بوم فناوری و نوآوری تهران غرب را تشکیل می‌دهند و تسهیلات و خدماتی که صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ارائه می‌دهد ارتباطی را فراهم کنیم تا شرکت‌ها بتوانند از تسهیلات و خدمات صندوق برای توسعه کسب و کار خود استفاده کنند به این منظور رویدادی را برای برقراری ارتباط موثر و شبکه‌سازی به نام لینک طراحی کردیم که اولین رویداد لینک با حضور ۲۴ شرکت مستقر در سرای نوآوری و مرکز رشد واحد تهران غرب به صورت حضوری و مجازی برگزار شد، که نتیجه این رویداد ایجاد ارتباطاتی موثر بین شرکت‌ها بود تا علاوه بر معرفی محوریت فعالیت خود بتوانند با خدمات و محصولات دیگر شرکت ها آشنا شوند.
هدف از برگزاری دومین لینک برقراری ارتباطات بازیگران اصلی زیست‌ بوم نوآوری جهت توسعه کسب و کار خود وجذب منابع مالی که صندوق به عنوان این نهاد مالی نقش کلیدی در تقویت این بازیگران دارد.
دکتر حاجی پور در بخش پایانی صحبتهای خود با تاکید بر هدف اصلی رویداد لینک که شبکه سازی و برقراری ارتباط موثر بازیگران زیست بوم نوآوری و فناوری تهران غرب می باشد خاطرنشان کرد: در این برنامه ۱6 شرکت به نمایندگی از ۲5 شرکت در این رویداد مشارکت داشتند.
بر اساس این گزارش در ادامه این مراسم دکتر داداندیش ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب در سخنانی ضمن اشاره به رسالت زیست‌بوم فناوری سرای نوآوری در رابطه با برگزاری این رویداد گفت: قرارگیری دانشگاه در کنار زیست‌بوم نوآوری و فناوری باعث شد واحد تهران غرب و دانشگاه آزاد اسلامی تجربه‌های موفقی را در کشور به اجرا درآورند.
قرارگیری مجموعه دانشگاه در کنار سرای نوآوری و فضاهای نوآوری فضایی را ایجاد کرده تا شرکت‌ها و استارتاپ‌ها بتوانند از منابع مالی و منابع انسانی که دانشگاه در اختیار آنها قرار می دهد استفاده کنند دکتر داداندیش در ادامه اشاره کرد: یکی از فعالیت هایی که در دی ماه سال گذشته صورت گرفت ایجاد شبکه‌ای بین صندوق ها و مراکز تامین منابع مالی استارتاپ ها و شرکت ها بود؛
در قدم اول تفاهم نامه همکاری بین سرای نوآوری تهران غرب و صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین امضا شد که این صندوق نیازهای مالی و حقوقی شرکتها و استارتاپ‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت دارند را تامین می کند؛ در قدم بعدی اقدام به امضای تفاهم نامه مشترک بین سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب با صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفت تا فرصتی ایجاد شود، ایده هایی که با محوریت آموزش هستند در واحد تهران غرب اجرایی شوند.
رئیس واحد تهران غرب افزود: آن چیزی که برای ما اهمیت دارد ایجاد امید به آینده در دانشجویان و جوانان است حضور دانشجویان در سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب می‌تواند این امکان را به دانشجویان بدهد تا با فعالیتهای شرکتها و استارتاپ‌ها بیشتر آشنا شوند امیدواریم این صندوق حمایت خود را از شرکت ها و استارت آپ ها انجام دهد تا امیدوارانه تر به مسیر خود ادامه دهند.

در ادامه رویداد مهندس غلامزاده رئیس صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در مورد خدمات و تسهیلاتی که این صندوق می‌توانند در اختیار شرکت‌ها و استارتاپ‌ها قرار دهد سخن گفت
مهندس غلامزاده خاطر نشان کرد: در شرایط حاضر جذب منابع مالی برای واحد های فناور از طریق فراخوان صورت میگیرد که این فراخوان ها به صورت دوره ای منتشر میگردد.
در اولین فراخوان صندوق که درمردادماه برگزار شد پس از ارزیابی صورت گرفته کمیته تخصصی سه واحد فناور انتخاب شدند که رتبه اول به شرکت دانش بنیان کیمیا توسعه تاس تعلق گرفت که در سرای نوآوری تهران غرب مستقر است .
در ادامه جلسه پرسش و پاسخی بین شرکت‌های حاضر در جلسه و مسئولین صندوق پژوهش و فناوری برگزار شد.
در انتهای این رویداد تفاهمنامه همکاری مشترکی بین سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب و صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی امضا شد‌‌.
گفتنی است در دومین رویداد لینک ۱6 شرکت به نمایندگی از ۲5 شرکت مستقر در سرای نوآوری و مرکز رشد واحد تهران غرب شامل : اسکولیپ، جمپا ، رستا ، ايده گستران پارس نگاه، رادوین ، کندل، آیشن ، فنون آردا سبز ،توسعه امید صنعت ایرانیان ، سپهر میهن آریا، رسانه صبح امید، ری موج ، چشم انداز عصر پویا، ارمغان تازه و سالم، تسهيلگران رشد و اعتلاي كيهان، پندارگران نوآوري و فناوري حضور داشتند.

به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب دومین رویداد لینک با محوریت آشنایی با خدمات و فرایند‌های صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاداسلامی در سرای نوآوری برگزار شد.

بر اساس این گزارش، ۱۵ شرکت مستقر در سرای نوآوری و مرکز رشد واحد تهران غرب به صورت حضوری شرکت کردند.
این رویداد با حضور دکتر داداندیش، رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب مهندس غلامزاده، رئیس محترم صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی دکتر حاجی پور، رئیس محترم سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب دکتر پیشگر، معاونت فرهنگی دانشجویی دکتر بابایی، معاونت آموزشی دکتر زارع، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب و مسئولین صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی به صورت حضوری انجام شد.

دکتر حاجی پور ضمن تشکر از حضور مسئولین صندوق پژوهش و فناوری و شرکت‌های حاضر در رویداد خاطرنشان‌کرد: صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان موجودیتی مستقل اقدامات بسیار ارزشمندی را در حوزه پژوهش و فناوری در دستور کار خود قرار داده است.
ما در تلاشیم در کنار شرکت‌هایی که زیست‌بوم فناوری و نوآوری تهران غرب را تشکیل می‌دهند و تسهیلات و خدماتی که صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ارائه می‌دهد ارتباطی را فراهم کنیم تا شرکت‌ها بتوانند از تسهیلات و خدمات صندوق برای توسعه کسب و کار خود استفاده کنند به این منظور رویدادی را برای برقراری ارتباط موثر و شبکه‌سازی به نام لینک طراحی کردیم که اولین رویداد لینک با حضور ۲۴ شرکت مستقر در سرای نوآوری و مرکز رشد واحد تهران غرب به صورت حضوری و مجازی برگزار شد، که نتیجه این رویداد ایجاد ارتباطاتی موثر بین شرکت‌ها بود تا علاوه بر معرفی محوریت فعالیت خود بتوانند با خدمات و محصولات دیگر شرکت ها آشنا شوند.
هدف از برگزاری دومین لینک برقراری ارتباطات بازیگران اصلی زیست‌ بوم نوآوری جهت توسعه کسب و کار خود وجذب منابع مالی که صندوق به عنوان این نهاد مالی نقش کلیدی در تقویت این بازیگران دارد.
دکتر حاجی پور در بخش پایانی صحبتهای خود با تاکید بر هدف اصلی رویداد لینک که شبکه سازی و برقراری ارتباط موثر بازیگران زیست بوم نوآوری و فناوری تهران غرب می باشد خاطرنشان کرد: در این برنامه ۱۶ شرکت به نمایندگی از ۲۵ شرکت در این رویداد مشارکت داشتند.
بر اساس این گزارش در ادامه این مراسم دکتر داداندیش ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب در سخنانی ضمن اشاره به رسالت زیست‌بوم فناوری سرای نوآوری در رابطه با برگزاری این رویداد گفت: قرارگیری دانشگاه در کنار زیست‌بوم نوآوری و فناوری باعث شد واحد تهران غرب و دانشگاه آزاد اسلامی تجربه‌های موفقی را در کشور به اجرا درآورند.
قرارگیری مجموعه دانشگاه در کنار سرای نوآوری و فضاهای نوآوری فضایی را ایجاد کرده تا شرکت‌ها و استارتاپ‌ها بتوانند از منابع مالی و منابع انسانی که دانشگاه در اختیار آنها قرار می دهد استفاده کنند دکتر داداندیش در ادامه اشاره کرد: یکی از فعالیت هایی که در دی ماه سال گذشته صورت گرفت ایجاد شبکه‌ای بین صندوق ها و مراکز تامین منابع مالی استارتاپ ها و شرکت ها بود؛
در قدم اول تفاهم نامه همکاری بین سرای نوآوری تهران غرب و صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین امضا شد که این صندوق نیازهای مالی و حقوقی شرکتها و استارتاپ‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت دارند را تامین می کند؛ در قدم بعدی اقدام به امضای تفاهم نامه مشترک بین سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب با صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفت تا فرصتی ایجاد شود، ایده هایی که با محوریت آموزش هستند در واحد تهران غرب اجرایی شوند.
رئیس واحد تهران غرب افزود: آن چیزی که برای ما اهمیت دارد ایجاد امید به آینده در دانشجویان و جوانان است حضور دانشجویان در سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب می‌تواند این امکان را به دانشجویان بدهد تا با فعالیتهای شرکتها و استارتاپ‌ها بیشتر آشنا شوند امیدواریم این صندوق حمایت خود را از شرکت ها و استارت آپ ها انجام دهد تا امیدوارانه تر به مسیر خود ادامه دهند.

در ادامه رویداد مهندس غلامزاده رئیس صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در مورد خدمات و تسهیلاتی که این صندوق می‌توانند در اختیار شرکت‌ها و استارتاپ‌ها قرار دهد سخن گفت
مهندس غلامزاده خاطر نشان کرد: در شرایط حاضر جذب منابع مالی برای واحد های فناور از طریق فراخوان صورت میگیرد که این فراخوان ها به صورت دوره ای منتشر میگردد.
در اولین فراخوان صندوق که درمردادماه برگزار شد پس از ارزیابی صورت گرفته کمیته تخصصی سه واحد فناور انتخاب شدند که رتبه اول به شرکت دانش بنیان کیمیا توسعه تاس تعلق گرفت که در سرای نوآوری تهران غرب مستقر است .
در ادامه جلسه پرسش و پاسخی بین شرکت‌های حاضر در جلسه و مسئولین صندوق پژوهش و فناوری برگزار شد.
در انتهای این رویداد تفاهمنامه همکاری مشترکی بین سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب و صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی امضا شد‌‌.
گفتنی است در دومین رویداد لینک ۱۶ شرکت به نمایندگی از ۲۵ شرکت مستقر در سرای نوآوری و مرکز رشد واحد تهران غرب شامل : اسکولیپ، جمپا ، رستا ، ایده گستران پارس نگاه، رادوین ، کندل، آیشن ، فنون آردا سبز ،توسعه امید صنعت ایرانیان ، سپهر میهن آریا، رسانه صبح امید، ری موج ، چشم انداز عصر پویا، ارمغان تازه و سالم، تسهیلگران رشد و اعتلای کیهان، پندارگران نوآوری و فناوری حضور داشتند.