به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری تهران غرب رویدادی به منظور حمایت از ایده های خلاقانه دانشجویان در حوزه های نوآوري ها و فناوری های آموزشی در قالب رویداد ایده شو توسط سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب برگزار شد.

این رویداد با هدف کمک به شناسايي ایده‌های خلاقانه و کاربردی، مهارت‌های کاربردی، ترویج فرهنگ ایده‌پردازی، نحوه ارائه ایده و ایجاد یک فضای رقابتی که افراد بتوانند در این محيط، ایده‌های خود را مطرح کنند، برگزار شد. در این رویداد به شركت كنندگان فرصت داده شد تا ایده خود را ارائه و نظر تخصصي صاحب‌نظران حوزه را جهت راه اندازي و ترسيم نقشه راه کسب و کاري جويا شوند.

در این رویداد یک روزه، 14 تیم از دانشجویان به صورت حضوری و مجازی شرکت و ايده هاي خود را ارايه دادند. پس از جمع بندي رويدادهاي ايده شو، از تيم هاي منتخب در رويداد استارتآپ ويكندي پيش رو دعوت به عمل خواهد آمد.

به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری تهران غرب رویدادی به منظور حمایت از ایده های خلاقانه دانشجویان در حوزه های نوآوری ها و فناوری های آموزشی در قالب رویداد ایده شو توسط سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب برگزار شد.

این رویداد با هدف کمک به شناسایی ایده‌های خلاقانه و کاربردی، مهارت‌های کاربردی، ترویج فرهنگ ایده‌پردازی، نحوه ارائه ایده و ایجاد یک فضای رقابتی که افراد بتوانند در این محیط، ایده‌های خود را مطرح کنند، برگزار شد. در این رویداد به شرکت کنندگان فرصت داده شد تا ایده خود را ارائه و نظر تخصصی صاحب‌نظران حوزه را جهت راه اندازی و ترسیم نقشه راه کسب و کاری جویا شوند.

در این رویداد یک روزه، ۱۴ تیم از دانشجویان به صورت حضوری و مجازی شرکت و ایده های خود را ارایه دادند. پس از جمع بندی رویدادهای ایده شو، از تیم های منتخب در رویداد استارتآپ ویکندی پیش رو دعوت به عمل خواهد آمد.