به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب کمپ‌ تابستانه دانش آموزی سرای نوآوری امروز ۱۴۰۰/۳/۲۲ با حضور آقای دکتر حاجی پور رئیس سرای نوآوری، خانم