به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۹ در بازدید از نمایشگاه اینوتکس از غرفه سرای نوآوری