بازدید اعضای انجمن علمی مهندسی صنایع و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب از سرای نوآوری

بازدید اعضای انجمن‌های علمی دانشجویی حسابداری و صنایع از سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرباعضای انجمن علمی دانشجویی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب با همراهی مدیر گروه

بیشتر بخوانید

بازدید اعضای انجمن علمی هتلداری و گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب از سرای نوآوری

اعضای انجمن علمی دانشجویی گردشگری و هتلداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب با همراهی استاد راهنمای انجمن سرکارخانم دکتر زندی از بخش های مختلف سرای نوآوری این واحد بازدید

بیشتر بخوانید